0538 593 23 26 merhaba@sokaktasanatvar.com Beşiktaş İnovasyon Merkezi

Sonsuz bir umut, umutsuz bir sondan daha iyidir.

Sanatın kendisi bir araçtır; doyumsuz bir toplum yerine merhameti merkezine almış bir toplum oluşturmak için kullanılabilecek bir araç.”

Çalışmalarımızda modern insanı doğayla yeniden bütünleştirmek amacıyla sanatı; çevresel iyileştirme aracı, toplumsal bir eylem öznesi, bilimsel çalışmaların destekleyicisi olarak kullanırken, aynı zamanda doğada ya da kentte gerçekleştirdiğimiz işlerde estetik vurgusunu da korumayı amaçlıyoruz.

“Bugün çevreyle, etrafımızdaki alanla, yeryüzüyle ilgili yaratıcı işler konusunda temel, işlevsel sorularla karşı karşıyayız. Nasıl bir manzara, görünüm istiyoruz? Doğa ile ilişkimizi nasıl şekillendirmek istiyoruz? Sit alanlarını nasıl değerlendirmeliyiz, sürdürülebilir peyzaj planlamasının temelini ne oluşturuyor? Terk edilmiş endüstriyel yerleri ve madenleri ne yapmalıyız? Tarımsal alanlarımıza ilerde ne olacak? Bu sorulara verilecek yanıtları düşünürken birçok farklı alanı göz önüne alıp değişik disiplinler bir araya getirilmeli. Peyzaj planlaması sadece ekolojik ve ekonomik alanlar düşünülerek yapılmamalı, değişen algılar, toplumun amaç ve değerleri de bu sürece dahil edilmeli. Bunun için de kültüre, yaratıcı insanlara, sanatçılara ihtiyaç vardır.”

“Günümüzde ekolojik sorunları çözmek için aktif olarak çalışan sanatçıların dünya çapında bir akımı var. Ekolojik sanatçılar; mimarlar, şehir planlayıcıları, mühendisler, bilim insanları, botanik bilimcilerle işbirliği içinde çalışan sağduyulu kimse rolünü üstlenmeye başladılar. Böyle yaparak, sanatın geleneksel tanımlarını yıkıp, gerçek dünya meseleleriyle doğrudan ilgilenmeye başlayan bu sanatçılar bazı disiplinlerin ötesine geçip sanat ve gerçek yaşam arasında bir köprü kuruyorlar. Ekolojik sanatçılar, yaptıkları sanatla insanların yaşam ve doğa arasındaki derin bağlantıyı görebilmeleri için ilham veriyorlar.”

BİZİM GİBİ DÜŞÜNÜYORSAN MUTLAKA TANIŞMALIYIZ.

Sanat ve sanat eğitimiyle sosyal değişim yaratırken ekolojik farkındalığa katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
  • Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz.

DAHA FAZLA SSV

SSV Derneği

Kuruluş 2011 – Sokakta Sanat Var Derneği