0538 593 23 26 merhaba@sokaktasanatvar.com Beşiktaş İnovasyon Merkezi

Author: admin

Anın Kendisiyiz.

Dünyanın ve içindeki estetik değerlerin tüm yönlerini tespit etmek için kullanılan felsefi tanımlar sözlüğü içinde daha çelişkili bir kelime olamaz. Sözcüğün gerçek hayatta ve günlük dilde bu kadar çok konuşulması işleri kolaylaştırmıyor. Yunanca kökeni olan “physis” sözcüğüne inerek en minimal şekilde açıklamak gerekirse, doğa kendi...

Güncel Sanatta Ekolojik Yaklaşımlar ve Ekozofi Kavramı

Ekoloji kavramı, canlıların çevreleriyle kurdukları katmanlı ilişkiler zincirini inceleyen bilim dalı olarak, günümüzde yaygın bir farkındalığa ulaşmıştır. Güncel sanatın çevreci refleksinin 60’lara dayanan tarihi, bugün de varlığını korumaktadır. Ekolojik bilinci odak haline getiren, konuyu siyasi ve sosyal açılarıyla irdeleyen global sanat etkinlikleri, platformlar, insiyatifler sanat...

Ekoloji ve Sanat

Geleceği geniş ama çevresi dar: Ekoloji ve sanat Dünya ve Türkiye'de ekoloji ve sanat ilişkisini yaklaşan “Yedinci Kıta” başlıklı 16. İstanbul Bienali öncesi büyüteç altına almaya çalıştık. Yakın tarihin siyasal, ekonomik ve kültürel tahribatına estetik bir direniş öyküsü olarak bu anlatının önemli vakaları ile figürlerinin...

Joseph Beuys’un Sanatı

Ben suçlu olduğumuzu söylüyorum. Dünyanın durumu insanlık suçudur ve bütün bu olaylara ben de dahilim. Fakat bununla birlikte bilinçteki tembelliğin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Bunun için direncin ve yaratıcılığın güçlerini yeni gezegenler arası bir varoluş oluşturmak için harekete geçirmeye uğraşıyorum. Yalnızca yeryüzünde değil, gökyüzünde de.’                                                                                     Joseph Beuys...

Çevre Eğitimi İle Sanatın Kesişme Noktası

Ekoloji temelli sanat üretimleri 1960’ların sonlarından 1980’lere çevresel sanat hareketlerinden özellikle yeryüzü ve arazi çalışmalarından etkilenilerek ortaya çıkmıştır. Ekoloji sanatçıları sanattaki bilinen yöntemlerin ve araç gereçlerin dışında çalışmışlardır. Bazıları doğada bulduğu malzemeleri biçimlendirmeyi, bazıları da atık malzemeyi kullanmayı ve onları yeniden dönüştürmeyi tercih etmiştir. Bazı...
Sanat ve sanat eğitimiyle sosyal değişim yaratırken ekolojik farkındalığa katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
  • Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz.

DAHA FAZLA SSV

SSV Derneği

Kuruluş 2011 – Sokakta Sanat Var Derneği