Ekoloji kavramı, canlıların çevreleriyle kurdukları katmanlı ilişkiler zincirini inceleyen bilim dalı olarak, günümüzde yaygın bir farkındalığa ulaşmıştır. Güncel sanatın çevreci refleksinin 60’lara dayanan tarihi, bugün de varlığını korumaktadır. Ekolojik bilinci odak haline getiren, konuyu siyasi ve sosyal açılarıyla irdeleyen global sanat etkinlikleri, platformlar, insiyatifler sanat alanında önemli bir alan yaratmaktadır. Makale ekolojik yaklaşım ve sanat arasındaki karşılıklı etkileşim alanını örnekler üzerinden tartışmayı ve Felix Guattari’nin “ekozofi” kavramı ile ilişkilenerek değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Funda Susamoğlu

Devamını linkten okuyabilirsiniz.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/560448
-Bilgilendirme amacıyla kullanılmıştır.