0538 593 23 26 merhaba@sokaktasanatvar.com Beşiktaş İnovasyon Merkezi

Doğa ile işbirliği yaparak ekolojik farkındalığa yaratıcı çözümler üretiyoruz.

İnsanların yaşam ve doğa arasındaki derin bağlantıyı görebilmeleri bize ilham veriyor.

Herkes için Sanat Eğitimi

Sanat eğitimi ve öğreniminin daha nitelikli ve etkin hâle gelmesi için erişim koşullarının iyileştirilmesine, herkese eşit erişim imkânı sağlanmasına ve yeni olanaklar yaratılmasına ihtiyaç vardır. Ancak Türkiye’de birçok çocuğun ve gencin, nitelikli sanat eğitimi ve öğrenimine erişim imkânı ya çok kısıtlıdır ya da hiç yoktur.

Ekolojik Farkındalık

Modern insanı doğayla yeniden bütünleştirmek amacıyla sanatı; çevresel iyileştirme aracı, toplumsal bir eylem öznesi, bilimsel çalışmaların destekleyicisi olarak kullanırken, ekolojik sorunlara estetik ve sanatsal çözümler önerebiliriz.

Deneyim Alanı

Sanatçılar ve sanat pratikleri statükonun simgesi olan müze ve galerilerin modernist ve elitist tavrına tepki olarak alternatif mekân arayışına girmelidir. Sanat kendi kuralları olan bir alandır ve sanatın en önemli deeri oluşum sürecidir. Bu noktada önemli olan nesne değil, yaratma ve algılama deneyimi ve dolayısıyla da insanın varoluşunun gerçekleşmesidir.

Dünyayı değiştirmek gibi bir hayalimiz var

Sokakta Sanat Var Derneği 2011 yılında Edirne'de başlayıp herkesin sanata ulaşılabilir olması adına yüzlerce etkinlik ile binlerce insana dokunmayı başardı. 2019 başından itibaren sanat ve sanat eğitiminin yaygınlaştırılması ve ekolojik farkındalık üzerine çalışmaktadır.

Sanatın yaşamın içinde ve herkesin sanatçı olduğunu düşünüyoruz.
Derneğimiz tarafından düzenlenen SSVFEST sanatı salonlardan, müze ve sanat merkezlerinden çıkararak 6 yıl boyunca 20 atölyeyi aşan 250 kişinin gönüllü olduğu bir festival organize ederek onbinlerce insana dokunmayı başarmıştır.

Sokakta Sanat Var Derneği sanat üreticileri ve kendi bünyesindeki topluluklara alan yaratarak özgün üretim sağlamaları ve yaygınlaştırmaları amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Amacımız bireyin duygusal bütünlüğünü koruması ve kendi ifade edebileceği koşullar oluşturarak sanat deneyimini sosyal yapının içerisinde etkin bir şekilde sağlamasını hedeflemekteyiz.
Daha fazla görsel için www.facebook.com/sokaktasanatvar/

Bilgi paylaşmak için bize ulaşabilirsin.

Sanat ve Ekoloji Yazıları

Bize Ulaşabilirsiniz.

Yürüdüğümüz yolda bize destek olmak, sohbet etmek, konuşmak ve daha fazla geliştirmek istersen seninle tanışmak isteriz.

Gelin Birlikte Üretelim!

Sanat ve sanat eğitimiyle sosyal değişim yaratırken ekolojik farkındalığa katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
  • Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz.

DAHA FAZLA SSV

SSV Derneği

Kuruluş 2011 – Sokakta Sanat Var Derneği